Vad är en djurhomeopat?

Homeopati är en så kallad alternativmedicin. Redan på 1700-talet uppfanns homeopatin av den tyska läkaren Samuel Hahnermann. Ordet alternativmedicin är ett samlingsbegrepp för behandlingar som inte prövats vetenskapligt, det vill säga som inte provats utifrån de regler som gäller för den allmänna hälso- och sjukvården. Alternativmedicin används inte heller i hälso- och sjukvård av denna anledning.

Utbildning för djurhomeopati

För att kunna arbeta med homeopati för djur krävs en 2-3 års lång utbildning. I utbildningen ingår bland annat undervisning i veterinärmedicin. Utbildningen är inte CSN-berättigad utan eleverna får betala för att gå utbildningen.

Djurhomeopati är ett komplement till veterinärmedicin

Att prova djurhomeopati på ett sjukt djur är ett sätt att riskfritt se om ditt djur kan bli bättre. Homeopati har i stort sett inga som helt biverkningar och utförs av kunnig personal.

Allt går inte att behandla med homeopati. Man brukar säga att homeopati ska ses som ett komplement till veterinärmedicin. Åkommor hos djur såsom benbrott måste exempelvis åtgärdas hos veterinär. Däremot kan djur som exempelvis inte tål vissa mediciner eller inte blivit hjälpta av dem med fördel få testa homeopati.

Djurhomeopater kan behandla båda akuta och kroniska tillstånd såsom allergier, diarré, ledsmärtor, fertilitetsproblem, sår, brännskador, fertilitetsproblem med mera. Akuta sjukdomar brukar kunna behandlas snabbt medan kroniska sjukdomar vanligtvis tar längre tid att behandla. Varje individ får en unik behandling för just dennes symtom. Vi alla är olika och därför bör också våra behandlingar vara det för att vara till nytta.

Så fungerar det

Vid homeopati använder man verksamma ämnen för att framkalla olika symtom. Det verksamma ämnet späds ut flera gånger om så att substansen i en lösning är väldigt svag. Ju mindre substans desto mer effekt. Då substansen späds ut så många gånger blir det en väldigt liten dos som blir kvar i lösningen, detta gör att biverkningar i princip är helt uteslutna vid behandling. Det så kallade verksamma ämnet utvinns från naturen, det vill säga från natur-, djur- och växtlivet.

Lika botar lika

Enkelt förklarat kan sägas att ett verksamt ämne används på en frisk person eller ett djur, om den friska personen/djuret får symtom så antecknas och registreras dessa. Om symtomen är desamma som hos en sjuk person/djur så får den sjuka testa samma verksamma ämne. Med hjälp av ämnet som ger upphov till symtomen botas också symtomen hos den sjuka, enligt homeopatins lära. Homeopatin bygger på uttrycket att “lika botar lika”.

Oavsett om du tror på tekniken eller inte så kan det vara värt att testa. Då behandlingar i stort sett utförs helt utan risker och biverkningar har du som djurägare egentligen inget att förlora på att se om ditt djur blir hjälpt av homeopatin. Homeopati kan sägas vara magi men så länge magin fungerar så bör den inte uteslutas som en behandling för en sjuk individ. Vi djurhomeopater har många gånger varit med om tillfällen då “vanlig” medicin inte hjälper för djuret men vid homeopati har en förbättring kunnat ses. En rekommendation är att prova homeopati på ditt sjuka djur och se om det hela ger en positiv effekt.